Struktura własnościowa i majatek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza ościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie jest jednostką organizacyjną  gminy Zelów i nie posiada osobowości prawnej.

Szkoła jest jednostką budżetową korzystającą ze scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, którą wykonuje Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zelów.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza ościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie działalności statutowej.

 Zasoby szkoły

 W budynku szkoły znajduję się :

  • sale dydaktyczne,
  • biblioteka,
  • stołówka.

W otoczeniu szkoły znajduje się:

  • plac zabaw dla dzieci,
  • ogródek dydaktyczny,
  • boiska sportowe.

Majątek szkoły wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wartość majątku1481345,64 zł.

w tym środki trwałe: 952595,03 zł.

księgozbiór:  36066,62 zł.

wartości niematerialne i prawne: 11886,89 zł.

wyposażenie: 480797,10 zł.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2016 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Twardowska
Ilość wyświetleń: 118
06 października 2016 11:02 (Agata Twardowska) - Zmiana treści zakładki.
06 października 2016 10:35 (Agata Twardowska) - Zmiana treści zakładki.
06 października 2016 10:23 (Agata Twardowska) - Zmiana treści zakładki.