Opłaty

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do Dyrektora szkoły podania rodziców (opiekunów) właściciela zagubionej lub zniszczonej legitymacji wraz z uzasadnieniem ponownego wydania (jeżeli uczeń jest pełnoletni składa podanie w imieniu własnym) oraz uiszczenia opłaty w wysokości 9 złotych na konto szkoły: 
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Oddział w Zelowie
92 89651018200200700072000400

Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły

Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do Dyrektora szkoły podania rodziców (opiekunów) właściciela zagubionego lub zniszczonego świadectwa wraz z uzasadnieniem ponownego wydania (jeżeli uczeń jest pełnoletni składa podanie w imieniu własnym) oraz uiszczenia opłaty w wysokości 26 złotych na konto szkoły: 
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Oddział w Zelowie
92 89651018200200700072000400

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 20:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 99
07 lutego 2016 20:08 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2016 20:08 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.